Organigrama curentă a facultăţii A.C.E.

Responsabilităţile stabilite la nivel de Birou al Consiliului Facultăţii de Automatică, Calculatoare şi Electronică (BCF), în conformitate cu comisiile permanente activate la nivelul Consiliului facultăţii sunt:

 

Consiliul Profesoral al Facultății de Automatică, Calculatoare și Electronică pentru mandatul 2016 - 2020 este format din următoarele cadre didactice (în ordine alfabetică):

 • PREȘEDINTE CONSILIU: Prof. univ. dr. ing. Dan SELIȘTEANU - decan
 • REPREZENTANȚI CADRE DIDACTICE:
  • Prof. univ. dr. ing. Costin BĂDICĂ (repr. DCTI)
  • Prof. univ. dr. ing. Nicu BÎZDOACĂ - prorector UCV (repr. DMR)
  • Prof. univ. dr. ing. Marius BREZOVAN - director dept. (repr. DCTI)
  • Prof. univ. dr. ing. Dorian COJOCARU - director dept. (repr. DMR)
  • Prof. univ. dr. ing. Cosmin IONETE (repr. DAE)
  • Conf. univ. dr. ing. Dan MANCAȘ (repr. DCTI)
  • Prof. univ. dr. ing. Mihai-Lucian MOCANU - prodecan (repr. DCTI)
  • Prof. univ. dr. ing. Dan POPESCU (repr. DAE)
  • Conf. uiv. dr. ing. Dorin ȘENDRESCU - prodecan (repr. DAE)
 • REPREZENTANȚI STUDENȚI:
  • Marian-Marcel ABAGIU
  • Florina-Luminița BESNEA - președintele organizației studențești O.S.A.C.E.
  • Denisa-Marilena BOLDEANU
  • Ștefan-Irinel CIZMARU
 • INVITAȚI PERMANENȚI:
  • Prof. univ. dr. ing. Emil PETRE - director dept. DAE
  • Ing. Nicolae NEAGU - director Hella Craiova
  • Ing. Mircea NEGRILĂ - director Netrom Software
  • Șef lucrări dr. ing. Marius MARIAN - prodecan

 

 

Analizând opţiunile formulate, B.C.F a stabilit următoarea componenţă a comisiilor permanente ale Consiliului Facultăţii:

 

1) Comisia pentru strategie, reformă, resurse umane

Preşedinte: Prof. univ. dr. ing. Dan SELIŞTEANU 
Membri:

2) Comisia pentru programe de studii şi asigurarea calității

Preşedinte: Prof. univ. dr. ing. Mihai-Lucian MOCANU 
Membri:

3) Comisia pentru informatizare și fonduri europene

Preşedinte: Prof. univ. dr. ing. Mihai-Lucian MOCANU
Membri:

4) Comisia pentru cercetare ştiinţifică

Preşedinte: Conf. univ. dr. ing. Dorin ȘENDRESCU
Membri:

5) Comisia pentru management economic-financiar și relațiile cu mediul socio-economic

Preşedinte: Conf. univ. dr. ing. Dorin ŞENDRESCU 
Membri:

6) Comisia pentru imagine şi relaţii internaţionale

Preşedinte: Şef lucrări dr. ing. Marius MARIAN 
Membri:

7) Comisia pentru probleme studențești

Preşedinte: Şef lucrări dr. ing. Marius MARIAN 
Membri: