Evaluările cadrelor didactice

Evaluarea şi auto-evaluarea cadrelor didactice sunt componente esenţiale ale calităţii procesului educaţional:

  • Instrucţiuni de completare a fişei de evaluare, în format pdf;

  • Fişa de evaluare pentru gradaţiile de merit, în format pdf;