Învațământ Didactică Planuri de invatamant

Planuri de învăţământ

Acestea sunt disponibile în format PDF pentru:

 • licenţă, pe programe de studii - aici
 • master, pe programe de studii - aici
Licenţă

În cele ce urmează puteţi consulta planurile de învăţământ în curs ale fiecărei specializări (în ordine alfabetică). Cele trei departamente ale facultății sunt:

 • DAE (Dept. de Automatică și Electronică) gestioneaza trei programe de studii la licență:
 • DCTI (Dept. de Calculatoare și Tehnologia Informației) gestioneaza două programe de studii la licență:
  • Calculatoare (cu predare în limba engleză), aici;
  • Calculatoare (cu predare în limba română), aici;
 • DMR (Dept. de Mecatronică și Robotică) gestioneaza două programe de studii la licență
  • Mecatronică, aici;
  • Robotică, aici.
Master

În cele ce urmează puteţi consulta planurile de învăţământ în curs ale fiecărei specializări (în ordine alfabetică). Pe departamente situația este următoarea:

 • DAE (Dept. de Automatică și Electronică) gestioneaza trei programe de studii la master:
 • DCTI (Dept. de Calculatoare și Tehnologia Informației) gestioneaza patru programe de studii la master:
  • Computers and Communications Engineering, aici;
  • Information Systems for e-Business, aici;
  • Ingineria Calculatoarelor şi Comunicaţiilor, aici;
  • Inginerie Software, aici;
 • DMR (Dept. de Mecatronică și Robotică) gestioneaza un program de studii la master:
  • Sisteme de Conducere în Robotică, aici;